Stichting Weteringschans

 

“Groot voor het kleine”

 

Welkom op onze website

Wie zijn wij

Stichting Weteringschans is een op persoonlijk Amsterdams initiatief opgerichte stichting. De stichting heeft als doel door financiële bijdragen, binnen haar doelstelling, vastgelegd in de statuten, initiatieven te creëren of bestaande initiatieven beter uitvoerbaar te maken.

Wat doen wij

De stichting zoekt initiatiefnemers en/of instellingen die door een collectief belang, eenvoudiger en efficiënter, ANBI-instellingen kunnen ondersteunen. Het uitgangspunt blijft om specifiek sectoren met een klein gericht belang, naast sectoren die door een economische crisis financieel worden benadeeld, te steunen zodat een continuïteit gewaarborgd blijft.

Onze rol in de maatschappij

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan. De actuele situatie bij dierentuinen als gevolg van de beperkende maatregelen door Covid-19 zijn een voorbeeld. 

 

 

Gezondheidszorg

De doelstelling is kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Vooral tijdelijke knelpunten die om een snelle actie vragen. Een actueel voorbeeld zijn de ontwikkelingen in de Covid-19 periode, waarbij een financiële bijdrage aan hulporganisaties adequate steun had kunnen opleveren.

Kinderwelzijn

Kinderwelzijn omvat een breed gebied. Toekomstige generaties zijn maatstaf en bepalend voor het leef-en welzijnsklimaat binnen onze maatschappij en daarbuiten. In de huidige tijd wordt door een snellere samenleving de problematiek complexer.

 

 

 

Kunst & cultuur

Kunst en cultuur zijn de zuurstof van de samenleving, zo wordt gesteld. De knelpunten en behoeften binnen de sector zijn breed en heel divers. Het vooruitzicht is dat deze sector in het huidige tijdspad nog een heel lange weg heeft af te leggen om haar doelstellingen te bereiken. Musea, toneel-en muziekgezelschappen, zij alle verkeren in een behoeftige omstandigheid.

 

NAtuurbehoud

Een onderwerp dat geen toelichting nodig heeft. In onze verdichtende samenleving ontstaan op lokaal niveau legio initiatieven of zijn er plannen om tot een samenwerking te komen. Een belangrijk item is het milieu en dan toegespitst op de effecten op gezondheid en welzijn. Ook hierbij geldt dat met name een financiële bijdrage belangrijk is om deze initiatieven van de grond te krijgen.

 

VLUCHTELINGEN HULP

Als onderdeel van maatschappelijk welzijn zal gericht aandacht worden besteed aan knelpunten binnen de samenleving. Een financiële ondersteuning voor vooraf geformuleerde uitgangspunten en een analyse van de doelen die met een bijdrage kunnen worden bekend gemaakt, blijkt in de praktijk de aanzet te zijn om burgers te bereiken.    

Onze missie

Door klein in de samenleving samen te werken door daarbij de individuele initiatieven van begunstigers te koppelen, kunnen deze initiatieven groot worden uitgedragen.

 

 

Ondersteunde goede doelen

Steun ons!

 

Uw gift met een korte omschrijving van uw wens is welkom op bankrekening

 

Regiobank

NL74 RBRB 8834 6482 18

t.n.v. Stichting Weteringschans te Amsterdam.

 

Bestuur & ANBI

Contact

Stichting Weteringschans

De Lairessestraat 51

1071 NT  AMSTERDAM

Telnr. 020 3086803

RSIN: 8613 08 207